Home

吕氏英汉字典[简体]: [繁体]

请输入英文:

eczema

"eczema" Chinese translation ("eczema" in Chinese, "eczema" 中文翻译, "eczema"发音):
eczema n. ʪ    [n. ʪ]

Related Entries (相关词条):


allergic eczema   Ӧʪ

eczema nummulare   Ǯʪ

dermatitis, eczema   Ƥףʪ

contact dermatitis and other eczema   ӴƤ׼ʪ

Blocq's eczema   Ѣ

intertrigo eczema   ʪHome  Site Map  Feedback  Privacy Policy